مواد لازم برای ساخت :

1= دیود 1N4001 به تعداد لازم ( 10 عدد )

2= انبریا سیم چین 

3= ولتمتر و آمپرمتر( مالتی متر )

نحوه ی ساختن : 

دیود های 4001 معمولی را با دقت به صورت افقی از وسط با انبر دست یا سیم چین دو نیم کنید ، حال با قرار دادن طرف باز دیود رو به آفتاب مستقیم ووصل کردن ولتمتر به دو سر آن شاهد ولتاژی درحدود 3/0 ولت و جریانی در حدود 40 میکرو آمپر هستیم .

1 برای بدست آوردن ولتاژ بیشتر باید چند دیود را با رعایت قطبها با هم سری کنیم .

2 و به دلیل نداشتن جریان زیاد باید چند دسته از دیودهای موازی شده را با هم سری کنیم .

توجه : با یکی دو دیود نمیشود مصرف کننده ای را راه انداخت برای اینکار حداقل باید 30الی 40 دیود (بسته به ولتاژوجریان مورد نظر) را باید با هم سری و موازی کنیم.
یه نکته: من باسری کردن دودسته ی 5تایی دیود تونستم یک ماشین حساب کوچولو رو راه بندازم.

منبع:http://www.parsiblog.com